Zaznacz stronę
h

Kalibracja

Na życzenie klienta dostarczamy rozszerzone certyfikaty kalibracji sprawdzianów:

  • gładkich tłoczkowych oraz pierścieniowych
  • gwintowych trzpieniowych oraz pierścieniowych, walcowych i stożkowych
Każdy kalibrowany sprawdzian jest czyszczony oraz przechowywany w 20°C±1°C w celu wyrównania temperatury.

Na certyfikacie znajduje się numer identyfikacyjny kalibrowanego sprawdzianu oraz wyniki kalibracji odniesione do obowiązujących norm.

Kalibracja jest wykonywana na urządzeniu do pomiarów sprawdzianów przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą doświadczenie w pracy w kontroli jakości.